Яготинська районна рада
Яготинський район, Київська область

Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 25 грудня 2015 року №64-02-VII «Про Регламент роботи Яготинської районної ради»

                                                                                                    

       

 
   

 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до рішення сесії районної ради

від 25 грудня 2015 року №64-02-VII «Про Регламент роботи Яготинської районної ради»

      

    Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення доступності та публічності роботи районної ради, швидкості та оперативності під час обговорення та прийняття рішень при поіменному голосуванні, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку, районна рада   

                                                       

вирішила:

 

    1. Для автоматизації проведення сесій районної ради запровадити програмно-апаратний комплекс електронної системи поіменного голосування «Рада Голос» (далі –Система «Рада Голос»).

 

    2. Ст. 11 Регламенту доповнити п. 4:

4. Перед відкриттям кожного пленарного засідання депутати повинні зареєструватись за допомогою Системи «Рада  Голос» у режимі: «реєстрація». Після оголошення про початок реєстрації, на табло відображення з`являється таймер із зворотнім відліком та списком депутатів. Паралельно  звучить звуковий супровід. З цього моменту у кожного депутата є 20 секунд  для здійснення реєстрації, натиснувши один раз кнопку «За». Прізвище кожного, хто проголосував, одразу підсвічується на всіх табло візуалізації. Також, при зарахуванні голосу системою на персональному пульті депутата спалахує сигнальний світлодіод.

Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості голосів, головуючий на пленарному засіданні може оголосити перерву або встановити інший день проведення пленарного засідання з дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання.

 

    3. Ст. 19 Регламенту доповнити п.6:

6. Заяви про надання слова для виступу в обговоренні питань порядку денного подаються депутатом у письмовій, усній формі або шляхом запису на виступ за допомогою Системи «Рада Голос» після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до обговорення питання.

Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання в межах часу, передбаченого цим Регламентом, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного шляхом підняття руки, за письмовою заявою депутата або запису на виступ за допомогою Системи «Рада  Голос» після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до обговорення цього питання.

 

    4. П. 4 ст.20 доповнити словами: За відсутності правок та пропозицій депутатів, головуючий може поставити проект рішення на голосування одразу: «за основу і в цілому.

    5. П. 11 ст. 20 викласти в такій редакції:

    11.1. Відкрите голосування здійснюється за допомогою Системи «Рада  Голос» у режимі фіксації волевиявлення депутатів особисто під час пленарного засідання в залі засідання персональними електронними пультами.

Для забезпечення роботи Системи «Рада  Голос»,  за кожним депутатом закріплюється персональний пульт для голосування з унікальним ідентифікатором, що розпізнається програмою Системи «Рада  Голос» як персональний електронно-цифровий підпис.

Перед початком сесії працівники виконавчого апарату забезпечують видачу пультів депутатам,   згідно з персональним ідентифікатором.

Депутат не має права передавати свій персональний пульт іншим депутатам чи третім особам. Відповідно, ніхто не має права голосувати чужим персональним пультом.

    11.2. Після оголошення про початок голосування, на табло відображення з`являється таймер з зворотнім відліком та списком депутатів. Паралельно  звучить звуковий супровід. З цього моменту у кожного зареєстрованого депутата є 20 секунд  для здійснення волевиявлення. Кожен пульт має три кнопки: «За» (зеленого кольору), «Проти» (червоного кольору) і «Утримався» (жовтого кольору).

Для реалізації волевиявлення депутату досить протягом вказаного часу один раз натиснути на обраний варіант голосування. Прізвище кожного, хто проголосував, одразу підсвічується на всіх табло візуалізації. Також, при зарахуванні голосу системою на персональному пульті депутата спалахує сигнальний світлодіод.

Якщо має місце конфлікт особистих інтересів,  депутат ради має змогу не голосувати. Для цього досить протягом часу відведеного для голосування не натискати на жодну кнопку. В підсумковому поіменному протоколі таке волевиявлення фіксується як: «Не голосував».

    11.3. Одразу після завершення голосування, система «Рада  Голос»  автоматично визначає: число депутатів, що брали участь у голосуванні (згідно з зареєстрованими в базі даних депутатів); кількість голосів “за”, “проти”, “утримався”, а також тих, що не голосували; та стан рішення за результатами голосування: прийнято чи відхилено. Зведені і поіменні результати волевиявлення демонструються на засобах відображення, розташованих у залі засідань та оголошуються головуючим на пленарному засіданні.

Одразу після оголошення результатів друкується протокол поіменного голосування. Він є невід’ємною частиною  протоколу сесії.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню.

Якщо після визначення результатів голосування від депутата надходить заява про неправильність його волевиявлення, зафіксованого електронною системою, (помилкового натиснення депутатом не тієї кнопки, або збою в роботі пульта) та визнання вирішальності даного голосу у прийнятті рішення, вноситься пропозиція про проведення повторного голосування.

    11.4. Пульти для голосування є персональними засобами голосування, але являються власністю ради. Депутат не має права виносити пульт за межі сесійної зали. Перед тим, як покинути зал проведення пленарного засідання, депутат зобов’язаний  передати персональний пульт для голосування на збереження працівникам виконавчого апарату ради.

В разі якщо депутат покинув залу проведення пленарного засідання, але його персональний електронний  пульт продовжує працювати в Системі «Рада Голос», то за пропозицією  головуючого працівники виконавчого апарату вилучають пульт для голосування. Після повернення депутата до зали проведення пленарного засідання працівники виконавчого апарату повертають йому персональний пульт для голосування. 

Після закриття пленарного засідання пульти для голосування перераховуються та передаються до виконавчого апарату ради.

У міжсесійний період пульти разом з програмними компонентами Системи «Рада Голос» знаходяться на відповідальному зберіганні у виконавчому апараті.

    11.5. Для забезпечення надійної роботи Системи «Рада  Голос», формується технічний резервний фонд з трьох пультів. Для забезпечення публічності і прозорості проведення голосувань, запасні пульти закріплені за іменами: «Резерв 1», «Резерв 2», «Резерв 3».

У разі непрацездатності власного персонального пульту, депутат звертається із заявою до головуючого, щодо видачі йому пульту з технічного резервного фонду. Цей факт фіксується в протоколі з зазначенням прізвища, імені та по батькові депутата і прив’язки до резервного пульта: або «Резерв 1», або «Резерв 2»,

«Резерв 3».

    11.6. У разі неспрацьовування електронної системи голосування, відкрите голосування на пленарному засіданні ради проводиться поіменним голосуванням (шляхом акламації).

         При поіменному голосуванні (шляхом акламації) кожен депутат за пред’явлення свого посвідчення лічильній комісії особисто, у списку депутатів проти свого прізвища робить запис «за», «проти», «утримався» та власноручний підпис. Лічильна комісія підраховує голоси, складає протокол та подає дані про результати поіменного голосування головуючому на засіданні, а списки голосування – у секретаріат сесії. Підсумки   голосування заносяться до протоколу сесії.

 

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку.

 

 

Голова ради                                                  В.Г.Грицай

 

 

 

    м. Яготин

    06 вересня 2016 року

    № 171 – 11 – VІІ