Яготинська районна рада
Яготинський район, Київська область

Про Регламент роботи Яготинської районної ради

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                

               

 

 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                              

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про Регламент роботи Яготинської районної ради

       Відповідно до статті 43 та частини 13 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку, районна рада   

                                                            вирішила:

 

    1. Затвердити Регламент роботи Яготинської районної ради (додається).

 

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку.

   

 

 

        

Голова ради                                                           В.Г. Грицай

 

 

   м. Яготин

   25 грудня 2015 року

   №  64 – 02 – VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток

                                                                                                                                до рішення сесії районної ради

                                                                                                                     від 25 грудня 2015 року

                                                                                                      № 64 – 02 – VІІ

 

РЕГЛАМЕНТ

Яготинської районної ради VІІ скликання

 

І. Загальні положення

    Cтаття 1.

    Яготинська районна рада є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад сіл та міста району. Даний регламент застосовується до моменту прийняття регламенту ради наступного скликання.

    Стаття 2.

    Порядок діяльності Яготинської районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

    Стаття 3.

    Регламент районної ради затверджується рішенням сесії ради. Він встановлює порядок скликання і проведення сесій, роботи комісій, визначає функції органів ради, її посадових осіб.

    Стаття 4.

    Діяльність районної ради, її органів здійснюється відкрито і гласно, базується на колективному, вільному обговоренні та вирішенні питань з урахуванням громадської думки.

    У сесіях ради, засіданнях її органів можуть брати участь народні депутати України, депутати обласної ради, представники місцевих рад, органів виконавчої влади, трудових колективів, політичних партій, об'єднань громадян, засобів масової інформації тощо.

    Гласність роботи районної ради забезпечується шляхом висвітлення діяльності ради в газеті «Яготинські вісті», висвітлення її діяльності на ДП «Районне радіо «Яготин».

    У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

    Стаття 5.

    Здійснення районною радою своїх повноважень базується на основі активної участі в її роботі кожного депутата.

    Стаття 6.

    Робота районної ради ведеться українською мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати мовою, зрозумілою для більшості депутатів. В інших випадках забезпечується переклад виступів на українську мову.                                

 

II. Сесії районної ради

    Стаття 7.

    Організація роботи ради:

    1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесійні дні – вівторок, п’ятниця. Сесія складається з пленарного засідання, а також засідання постійних комісій ради.

    2. Пленарні засідання ради починаються,  як правило, о 10-00 годині і закінчуються не пізніше 18-ої години. Обідня перерва встановлюється з 13-ої до 14-ої години. Через кожні наступні 2 години роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин.

    3. У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання  впродовж кількох днів,  а також  про  оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, запрошення посадових осіб тощо.

    Стаття 8.

    Перша сесія районної ради нового скликання.

    1. Перша сесія новообраної ради скликається районною територіальною виборчою комісією не пізніше, як через два тижні після оприлюднення новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноваження складу ради.

    2. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії та питань, які передбачається внести на її розгляд, голова районної територіальної виборчої комісії організовує формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів.

    3. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше 5 (п’яти) осіб - представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

    4. На розгляд першої сесії виносяться питання:

      - про результати голосування і підсумки виборів депутатів районної ради;

    - про обрання лічильної комісії;

    - про обрання секретаріату сесії;

    - про обрання голови районної ради;

    - про реєстрацію депутатських груп та фракцій.   

    Після обрання голови ради за його пропозицією до порядку денного сесії  можуть бути додатково включені наступні питання:

    - про обрання заступника голови ради;

    - про утворення президії ради;

    - про утворення постійних комісій та обрання їх голів;

    - про утворення виконавчого апарату ради та затвердження його структури, чисельності і витрат на утримання майна.

    Стаття 9.

    Чергові і позачергові сесії.

    1. Сесії ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

    2. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш, як третини   депутатів від загального складу ради або голови Яготинської РДА.

    В цьому випадку на ім’я голови ради надсилаються підписані вищезазначеними ініціаторами мотивовані пропозиції щодо скликання сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проектами рішень сесії з них, оформленими в установленому порядку.

    3. Позачергова сесія скликається головою ради за необхідністю після надходження  пропозицій про її скликання.

    Якщо у голови ради є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то вони в триденний строк доводяться до ініціаторів скликання сесії. У разі згоди із висновками голови ради, ініціатори офіційно відкликають своє подання в трьохденний строк.

    4. В разі невмотивованої відмови голови ради скликати сесію на вимогу третини депутатів та у випадках, якщо сесія не скликається головою районної ради в строки, передбачені цим  регламентом, або у зв’язку з неможливістю голови ради скликати сесію, сесія скликається заступником голови районної ради.

    5. В разі, якщо посадові особи, зазначені у частинах 1 та 4 даної статті Регламенту, у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу депутатів, сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менш, як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

   Стаття 10.

    Повідомлення про скликання сесії.

    1. Про скликання сесії голова ради видає розпорядження.

    2. Депутати заздалегідь повідомляються про час скликання і місце проведення сесії ради. Розпорядження голови ради про скликання сесії публікується в газеті «Яготинські вісті» не пізніше, як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

    Проекти рішень та інші документи доводяться до депутатів не пізніше, як за три дні до її відкриття.

   3. За бажанням депутата районної ради електронний варіант проектів рішень сесії може бути надісланий депутатам на їх електронну адресу. Для цього депутати районної ради завчасно повідомляють виконавчий апарат районної ради заявою із вказівкою особистої електронної адреси.

    Після закінчення повноважень депутата його особиста електронна адреса видаляється з бази даних районної ради.

    4. В разі скликання позачергової сесії, розпорядження голови ради з цього приводу із зазначенням питань, які передбачається внести на розгляд ради, публікується в газеті «Яготинські вісті» не пізніше, як за три дні до сесії (в разі неможливості опублікування в газеті, інформувати через ДП «Районне радіо «Яготин») та доводиться до відома депутатів за один день до сесії. Проекти рішень та інші документи депутати можуть отримати того ж дня або в день проведення сесії.

    Стаття 11.

    Реєстрація депутатів.

    1. Перед початком кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація   депутатів. У разі неможливості прибути на сесію депутат,  повідомляє про це голову ради або заступника голови ради. Про факт своєї реєстрації на сесії депутат ставить підпис в реєстраційній відомості.

    2. Головуючий на сесії повідомляє присутнім про підсумки реєстрації та причини відсутності депутатів. Дані реєстрації є підставою для прийняття рішення про відкриття засідання ради. Список депутатів, відсутніх на сесії, оприлюднюється в районній газеті «Яготинські вісті».

    3. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

    Стаття 12.

    Запрошені на сесію.

    1. На засідання ради можуть бути запрошені керівники відділів, управлінь, інших підрозділів райдержадміністрації, районних організацій і установ, а також підприємств усіх форм власності.

    2. Пропозиції щодо кола запрошених подаються постійними комісіями, органами, які вносять питання для розгляду. На підставі цих пропозицій формується список запрошених.

    3. Головуючий на засіданні інформує депутатів про склад і кількість запрошених на сесію. Для запрошених на сесію відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів.

    4. Запрошені особи не повинні втручатись у роботу сесії, зобов’язані дотримуватись порядку і підкорятися головуючому. Ті, хто допускають грубі порушення порядку, не реагують на зауваження головуючого, можуть бути, за рішенням сесії, видалені із залу.

    5. Голова Яготинської райдержадміністрації запрошується в президію сесії. Для цього в президії виділяється спеціальне місце.

    Стаття 13.

 Ведення сесії

    1. Сесію районної ради відкриває (крім першої), веде і закриває голова ради, а за його відсутності – заступник голови ради. У разі неможливості виконання ними зазначених функцій, сесію відкриває, за дорученням групи депутатів (не менше 1/3 від загального складу депутатів), з ініціативи яких скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів ради.

    2. Головуючий на сесії:

    - відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви;

    - забезпечує дотримання депутатами  цього Регламенту;

    - організовує розгляд питань порядку денного;

    - надає слово депутатам та запрошеним;

    - оголошує заяви, повідомлення, інформації;

    - ставить питання на голосування, оголошує його результати;

    - вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

    - здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

    3. Під час засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців і їх виступів, крім випадків порушення регламенту, недодержання етики пленарних засідань,  вживання образливих, непристойних і лайливих слів, заклику до незаконних дій тощо.

    Стаття 14.

    Лічильна комісія.

    1. Лічильна комісія утворюється рішенням ради, в кількості 5 осіб, на весь час повноважень ради з метою чіткої організації процедур голосування та забезпечення підрахунку голосів.

    Вибори комісії проводяться відкритим голосуванням з числа депутатів депутатських груп, що набрали найбільшу кількість депутатських мандатів у районній раді, по одному з кожної групи.

    Комісія обирає із свого складу голову, заступника голови комісії і секретаря, про що складається протокол, який доводиться до відома депутатів. Засідання комісії проводяться гласно і лише відкрито.

    2. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу органів, що  обираються. У разі висунення члена лічильної комісії кандидатом до одного із органів ради на час проведення голосування і підрахунку голосів, його повноваження, як члена лічильної комісії, автоматично припиняються.

    За підсумками засідань лічильної комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії. Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

    Стаття 15.

    Секретаріат сесії.

    1. Секретаріат сесії утворюється рішенням ради в кількості 5 осіб на весь час повноважень ради. Секретаріат обирається відкритим голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.

    2. Секретаріат обирає голову секретаріату. У разі відсутності, його обов’язки виконує один із членів секретаріату. Протоколи організаційних засідань секретаріату доводяться до відома депутатів.

    3. Секретаріат сесії:

    - здійснює контроль за реєстрацією депутатів та запрошених перед початком роботи  сесії і далі в разі потреби;

    - реєструє записки з проханням на виступ, на їх підставі формує список депутатів, які бажають виступити та передає його головуючому на сесії;

    -  веде облік виступаючих на сесії;

    - реєструє проекти документів, заяв, повідомлень, пропозицій та прохань депутатів, постійних комісій, депутатських груп та в разі потреби забезпечує їх розповсюдження як офіційних документів сесії;

    - організовує спільно із виконавчим апаратом районної ради запис засідань сесії, складання протоколу сесії.

    Голова секретаріату (а у разі відсутності – один із членів) візує протокол сесії.

    Стаття 16.

    Планування роботи ради.

    1. Робота ради планується на поточний рік. Пропозиції щодо питань для розгляду на пленарних засіданнях вносяться головою ради за власною ініціативою, постійними комісіями, депутатами, районною державною адміністрацією.

    2. На їх підставі голова ради формує та вносить на розгляд сесії орієнтовний перелік питань для розгляду на сесії районної ради. Після обговорення він затверджує перелік питань рішенням сесії ради, у переліку зазначається назва питання, строки  його підготовки та відповідальні за виконання, доповідач.

    3. Крім питань, які віднесені до компетенції ради, в перелік питань для розгляду  включаються звіти органів, посадових осіб, які районна рада відповідно утворює, обирає, затверджує, а також інформації щодо виконання прийнятих рішень.

    4. Рада один раз у рік заслуховує звіт про виконання плану роботи.

     5.  Проект плану попередньо розглядається на постійних комісіях ради.

    Стаття 17.

    Порядок денний сесії.

    1. Проект порядку денного сесії формується головою ради на підставі орієнтовного переліку питань для розгляду на сесіях, пропозицій постійних комісій, депутатів,   районної державної адміністрації. Він доводиться до депутатів не пізніше, як за 10 днів до сесії.                                                                                                                                                     

    2. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться вищезазначеними органами не пізніше, як за 20 днів до пленарного засідання. Голова ради організовує їх попередній розгляд.                             

    3. Пропозиції, внесені пізніше або безпосередньо при розгляді порядку денного на сесії, включаються до порядку денного у тому випадку, якщо вони були попередньо    розглянуті відповідними органами ради чи райдержадміністрацією, або їх розгляд на сесії не потребує додаткового вивчення. При цьому заслуховуються повідомлення ініціатора пропозиції про виконану підготовчу роботу, готовність проектів   документів та можливість надання їх депутатам, а також заслуховується виступ з цього питання представника відповідної постійної комісії, райдержадміністрації.                                                                                                                                                                

    4. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, подаються із супровідною запискою і проектом рішення, що пропонується прийняти за цією пропозицією.                                                

    5. Попередній розгляд питань, які вносять до порядку денного сесії, здійснюється постійними комісіями чи іншими органами за дорученням голови ради.                                                                                                                                                                           

    6. Проект порядку денного сесії обговорюється і затверджується більшістю голосів депутатів від його фактичної кількості.                                                                                                                                                                                                                                                       

    7. У порядок денний сесії останнім питанням для розгляду включається «різне». В   «різне» включаються питання, які не потребують вивчення в постійних депутатських комісіях.                                                                                   

    8. До порядку денного позачергової сесії вносяться, як правило, питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання такої сесії.

    Стаття 18.

    Організація розгляду питань.

    1.  Обговорення питання на сесії ради включає:

    - доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;

    - співдоповіді (в разі потреби), запитання співдоповідачам;

    - виступи депутатів;

    - заключне слово до доповідача та співдоповідачів.

    2. Для доповідей на сесіях ради надається до 30 хвилин, співдоповідей - до 15 хвилин, для запитань до 15 хвилин. Виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова - до 10 хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур, проектів рішень - до 5 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок - до 3 хвилин.

   3. В окремих випадках головуючий на засіданні, за згодою ради, може продовжити час виступу. За рішенням ради може встановлюватись загальний час на виступи, відповіді на запитання тощо.

    4. Рішення про припинення виступів приймається радою, більшістю голосів від присутніх депутатів у випадках:

    - якщо список бажаючих виступити вичерпано;

    - якщо ніхто не подав заяву про надання слова;

    - в разі закінчення визначеного для виступів часу;

    - в разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.

    Коли окремі депутати, які подали заяву на виступ, але не виступили, під час прийняття рішення щодо припинення обговорення, наполягають на виступі, рада приймає щодо цього окреме рішення. Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх, у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів можуть бути включені до протоколу сесії.

    Стаття 19.

    Порядок надання слова.

              1. Заява про надання слова для виступу з будь-якого питання порядку денного подається в письмові формі на ім’я головуючого на засіданні, після затвердження порядку денного. Секретаріат сесії формує список осіб, які просили слова, окремо з кожного питання у порядку подання заяви.

    Головуючий на сесії надає слово в разі усного звернення для оголошення, внесення пропозицій, запитань, повідомлень, довідок тощо. Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово. На сесії ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

    2. Депутат в будь-який момент може відмовитись від свого запису на виступ.

    3. Голова, заступник голови ради, голови постійних комісій (якщо бажають виступити за власною ініціативою, а не за дорученням комісії) мають право виступити на загальних підставах.

    4. Депутат може виступати з одного питання не більше 2-х разів.

       5.  Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно.

    Стаття 20.

    Прийняття рішень.

    1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні за підсумками розгляду питань.

    2. Винесенню питання на розгляд сесії  передує його підготовка і вивчення постійними     комісіями. Пропозиції комісії щодо документів, які пропонується внести на розгляд ради, доводяться до депутатів письмово, або (за її дорученням) через виступ представника комісії.

    3. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про   перехід до голосування. Під час голосування і до оголошення результатів голосування головуючий нікому не надає слово.

    4. Під час голосування проектів документів головуючий на засіданні спочатку ставить на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів документів. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів. Після їх прийняття чи відхилення ставиться на голосування про прийняття документа в цілому.

    5. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, погоджує з депутатами вид голосування. Якщо він не визначений нормативними документами, цим регламентом, або пропозиціями депутатів, що надійшли, нагадує порядок голосування за потребою та оголошує кількість голосів, необхідних для прийняття рішення.

    6. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і прийняте рішення.

    7. Рішення ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради, крім рішення про звільнення голови ради.

    8.  При голосуванні депутат має один голос і подає його «за», «проти», «утримався».

    Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням. Результати голосування в той же день оприлюднюються на спільному сайті районної ради та райдержадміністрації, а також надаються на запити, згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації». Таємне голосування проводиться при обранні голови районної ради, його заступника та інших випадках, передбачених законодавством, а також за окремою ухвалою сесії.

    9. При відкритому голосуванні після підрахунку голосів лічильної комісії   головуючий на засіданні оголошує результати голосування і повідомляє, прийнято проект чи відхилено (або пропозиції).

    10. При очевидній, явній перевазі голосів, підрахунки голосування можуть не проводитись, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

        11. При поіменному голосуванні кожен депутат за пред’явлення свого посвідчення лічильній комісії особисто, у списку депутатів проти свого прізвища робить запис «за», «проти», «утримався» та власноручний підпис. Лічильна комісія підраховує голоси, складає протокол та подає дані про результати поіменного голосування головуючому на засіданні, а списки голосування – у секретаріат сесії. Підсумки   голосування заносяться до протоколу сесії.

         12..  Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів. До бюлетеня по виборах посадових осіб ради включаються всі висунуті кандидатури, які дали згоду балотуватися. Вони зазначаються в бюлетені в алфавітному порядку. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування. Зразок бюлетеня затверджується радою.

    Бюлетені виготовляються під контролем лічильної комісії в кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів. Перед початком голосування лічильна комісія перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки, повідомляє депутатам порядок і місце голосування.

    Бюлетені видаються депутатам членами лічильної комісії, згідно зі списком, за пред’явленням депутатського посвідчення і засвідчується особистим підписом. Кожному депутату видається один бюлетень. Депутат здійснює своє право на голосування особисто.

    Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка та ті, у яких залишено дві і більше кандидатур на одну посаду. Дописані в бюлетені прізвища не враховуються.

    Про результати голосування складається протокол, який підписується всіма членами комісії. У разі незгоди будь-кого з членів комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

    Якщо на посаду балотувалося більше ніж дві кандидатури, і ніхто із кандидатів не отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів.

    Якщо після повторного голосування, ніхто з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненням кандидатур.       

 

    Кандидатури депутатів, що були внесені в бюлетені попереднього голосування, при  повторних виборах голови до бюлетенів не вносяться в ході одного сесійного засідання.

    Підсумки голосування доводяться до депутатів головою лічильної комісії, по яких рада приймає рішення з питання, що розглядалось. У разі встановлення порушень чи помилок в організації голосування та підрахунку голосів, за рішенням ради призначається повторне голосування.

    13. Рішення сесії підписується особою, яка головувала на засіданні.

    14. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення відповідного рішення в дію.

    Стаття 21.

     Розгляд питань про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку і районного бюджету.

    1. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку і районного бюджету вносяться в районну раду головою районної державної адміністрації не пізніше, як за 10 днів до їх розгляду на сесії.

    2. Вищезазначені проекти розглядаються в усіх постійних комісіях ради за участю представників райдержадміністрації.

Узагальнення пропозицій та зауважень до проектів здійснюють:

    - з питань соціально-економічного розвитку - постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності;

    - з питань проекту районного бюджету - постійна комісія з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики;

    3. Районна рада заслуховує доповіді представників райдержадміністрації з питань соціально-економічного та культурного розвитку і районного бюджету, їх відповіді на запитання депутатів, співдоповіді голів постійних комісій з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності та з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики.

    4. Після обговорення питання доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.

    5. Про затвердження  програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звітів або інформацій про їх виконання рада приймає рішення.

    6. Затверджені програми соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звітів і інформацій про їх виконання публікується в газеті «Яготинські вісті».

    Стаття 22.

    Протокол сесії.

    1. Засідання районної ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює секретаріат сесії та виконавчий апарат районної ради.

    2. У протоколі сесії зазначаються :

    - дата, час і місце проведення засідання;

    - кількість депутатів, присутніх на засіданні;

    - питання порядку денного, винесені на розгляд;

    - прізвища головуючого на засіданні і виступаючих;

    - всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;

    - повні результати голосування і прийняті рішення.

    3. Протокол сесії ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення    і прийняття рішення радою. Вони візуються головою секретаріату сесії і підписуються головою ради. Ці документи зберігаються у виконавчому апараті ради до передачі в архів. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

    4. Секретаріат ради по кожному засіданню формує матеріали сесії, які включають:

    - протоколи засідання;

    - прийняті рішення;

    - відомості про реєстрацію депутатів;

    - документи лічильної комісії, які не увійшли до протоколу;

    - проекти документів, які розглядалися на сесії;

    - висновки  і пропозиції органів ради, щодо розглянутих на засіданні питань;

    - тексти виступів депутатів, які не було оголошено;

    - запити депутатів.

III. Депутати, посадові особи і органи районної ради

    Стаття 23.

    Депутати районної ради.

        1. Порядок діяльності депутата районної ради визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

        2. Повноваження депутата районної ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом. Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про  дострокове припинення повноважень депутата ради.

 Повноваження депутата, що увійшов до складу районної ради, замість вибулого, розпочинається після офіційного оприлюднення рішення територіальної виборчої комісії на черговій сесії районної ради. Депутату видаються посвідчення і нагрудний знак депутата встановленого зразка.

    3. Депутати районної ради здійснюють свої повноваження, не пориваючи з виробничою діяльністю.

    4. Депутат забезпечується персональним місцем в залі засідань. Рада, її органи сприяють депутатам в їх діяльності шляхом забезпечення депутатів документами,   довідково-інформаційними матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень.

    5. Діяльність депутата включає участь у засіданнях ради, постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить, а також виконання доручень ради та їх органів, участь у підготовці документів ради, організації виконання прийнятих рішень, роботу у виборчому окрузі.

    6. Участь у засіданнях ради, постійних та тимчасових комісій ради, її органів, виконання доручень ради є підставою для звільнення депутата від виробничих або    службових обов’язків. Доручення депутату може давати голова, заступник голови ради,   комісія, до якої обрано депутата.

      7. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускаються лише з поважних причин.

    Депутат в разі нагальної потреби може залишити пленарне засідання тільки з дозволу сесії районної ради після усного чи письмового звернення до головуючого. В противному разі депутат буде вважатися відсутнім на засіданні сесії.

    Депутат, який не може взяти участь у роботі сесії, повинен завчасно повідомити про це голову ради або його заступника, а у разі неможливості взяти участь у засіданні комісії – голову комісії.

    Питання про відсутність депутатів без поважних або з невідомих причин на засіданнях ради, її органів з’ясовуються комісією з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку. На вимогe комісії депутат зобов’язаний дати пояснення причини своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію ради, в разі потреби вносить пропозиції щодо впливу на депутата. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, відповідна рада може звернутися до керівництва політичної партії, від якої балотувався депутат, з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

      8. Депутати мають право на ознайомлення з протоколами сесій, постійних та інших     комісій, розпорядженнями голови ради, службовою документацією виконавчого апарату ради та іншою інформацією, необхідною для виконання депутатських повноважень.

    Стаття 24.

    Голова районної ради:

       1. Голова районної ради обирається радою з числа депутатів у межах строку повноважень ради, таємним голосуванням. Кандидатури на посаду голови районної ради висуваються на сесії депутатами ради. До початку обговорення висунутих кандидатур головуючий на сесії знайомить депутатів з автобіографічними відомостями  кандидатів.

    Про обрання голови ради районна рада приймає відповідне рішення.

    2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради.

3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

4. В своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади   радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш, як дві третини (23 депутати)    депутатів від загального складу ради, шляхом таємного голосування.

5. Голова районної ради може бути відкликаний районною радою на його прохання, а також в зв’язку з незадовільною його роботою на цій посаді, або через інші обставини, що не дають йому можливості виконувати свої обов’язки.

Повноваження голови районної ради вважається достроково припиненим у разі: набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його  засуджено  до позбавлення  волі, або набрання законної сили рішенням   суду,  яким  його притягнуто до  відповідальності  за вчинення    корупційного    правопорушення   або правопорушення, пов’язаного  з  корупцією,  та застосовано покарання або накладено стягнення  у  виді  позбавлення права займати посади або займатися діяльністю,  що   пов’язані  з  виконанням  функцій  держави  або місцевого самоврядування;

    - порушення ним вимог щодо встановленого обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю);

    - визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

    - його смерті.

Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради. Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

    Пропозиції про відкликання голови районної ради можуть вноситися не менш, як третиною депутатів від загального складу ради та включатися до порядку денного наступної сесії без голосування. У разі, коли питання дострокового відкликання  голови ради розглядається не у зв’язку з його заявою, сесійне засідання  з цього питання  веде заступник голови ради.

    Районна рада заслуховує:

    - доповідь представника від депутатів і відповіді доповідача на запитання (якщо питання про відкликання порушено за ініціативою депутата);

    - співдоповіді тимчасової контрольної комісії районної ради (якщо вона створювалась з цього питання), постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку;

    - виступ  голови районної ради про його діяльність на цій посаді;

    - відповіді голови районної ради на запитання.

    Депутати мають право ставити запитання, висловлювати думку щодо діяльності голови районної ради як посадової особи.

    Рішення про відкликання голови районної ради приймається:

    - шляхом відкритого поіменного голосування, якщо відкликання голови районної ради здійснюється за поданням особистої заяви; шляхом подачі бюлетенів для таємного голосування, коли питання про відкликання розглядається не за його власною ініціативою.

    6. Голова районної ради:

    - скликає сесію ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії та питання, які передбачається внести на розгляд сесії;

    - забезпечує підготовку сесій ради, веде пленарне засідання, слідкує за доведенням рішень до виконавців і організовує контроль за їх виконанням;

    - представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради і її виконавчого апарату та витрат на її утримання;

    - вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

    - координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

    - організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

    - організовує, відповідно до законодавства, проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

    - організовує роботу колегії (президії) ради;

    - призначає і звільняє  керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

    - здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

    - є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

    - підписує рішення ради, протоколи сесії;

- забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації;

- веде особистий прийом громадян;

    - забезпечує гласність в роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

    - представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

    - за рішенням ради, звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноважень районної ради та її органів;

- звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання» здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом районної ради, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;

    - вирішує інші питання, доручені йому радою.

    7. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

    Стаття 25.

    Заступник голови районної ради:

    1. Заступник голови районної ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

   2. Заступник голови ради може бути достроково звільнений із посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради по вимозі не менше, як третини депутатів від загального складу ради  або голови ради.

 

    3. Повноваження заступника голови  районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника голови ради. Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт

    4. Заступник голови ради у разі відсутності голови, або неможливості виконання ним своїх обов’язків, з інших причин, здійснює повноваження голови ради.

    5. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюється вимога щодо обмеження сумісності діяльності з іншою роботою, що встановлена для голови ради.

    Стаття 26.

    Постійні комісії районної ради.

    1. Повноваження постійних комісій, порядок їх утворення і діяльності визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та Положенням про постійні депутатські комісії, яке затверджується радою.

    2. Постійні комісії обираються радою з числа депутатів на строк повноважень ради, підзвітні і відповідальні перед нею.

    3. Перелік постійних комісій визначається радою, про що сесія приймає рішення.

    У разі необхідності протягом всього періоду скликання можуть бути створені нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано, змінено їх кількісний склад, переобраний персональний склад .

    4. Районна рада обирає постійні комісії у складі голови і членів комісії. Голова комісії обирається радою за поданням голови ради, а заступник голови та секретар комісії - на засіданні комісії.

    Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.

    Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії, але має право брати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та заступник голови районної ради.

    5. Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться головою ради, відповідною постійною чи тимчасовою контрольною комісією, або не менш, як 12 депутатами (третиною депутатів від загального складу) ради. Про відкликання голови комісії рада приймає відповідне рішення.

    6. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними органами, політичними та громадськими організаціями, підприємствами, громадянами, організовує роботу щодо виконання рішень комісії.

    7. У разі відсутності голови комісії, його функції здійснює заступник або секретар комісії.

    8. Основною формою роботи комісій є засідання. Вони скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісій.

    9. Засідання комісій оформляється протоколами, у яких зазначаються:

    - час, день місце проведення засідання;

    - головуючий та учасники засідання;

    - перелік питань для розгляду виступаючих;

    - прийняті висновки і рекомендації, результати голосування.

    Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

    10. Робота комісії планується на рік. План роботи затверджується на засіданні комісії, який включається в план роботи ради на поточний рік. У плани роботи включаються питання організації виконання рішень сесії, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка питань для розгляду на сесії, вивчення інших питань віднесених до компетенції комісії.

    Комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених, спеціалістів.

    11. В разі необхідності можуть проводитися спільні засідання комісій. Висновки і рекомендації, прийняті комісіями спільно підписуються головами відповідних комісій.

    12. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснює виконавчий апарат ради.

   13. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом ради та «Положенням про постійні депутатської комісії Яготинської районної ради VІІ скликання», що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

    Стаття 27.

    Тимчасові комісії районної ради.

    1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень районної ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

    2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад, голову вважають прийнятими, якщо за це проголосувало не менше третини депутатів від загального складу ради.

    3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводиться, як правило, депутатами, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та особами, що були включені до неї, при цьому вони не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

    4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

    Стаття 28.

    Депутатські фракції.

    1. Депутатські фракції Яготинської районної ради формуються на партійній основі депутатами районної ради, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії, кількістю не менше 3 осіб.

    2. Порядок вступу до депутатської фракції ради або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації від якої він був обраний депутатом районної ради. Про утворення фракції депутати повідомляють голову ради заявою та рішенням зборів, яке доводиться до відома на черговій сесії.

    3. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний  склад, голову фракції.

    4. Не входження депутата районної ради, обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або його виходу зі складу такої депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію є підставою для дострокового припинення повноважень депутата районної ради.

    5. Депутатські фракції мають право:

    а) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

    б) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

    в) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

    г) об’єднувати зусилля з іншими фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

    д) здійснювати інші права, передбачені законами України.

    Стаття 29.

    Депутатські групи.

    1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку  повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів місцевої ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш, як з п’яти депутатів ради. 

    2.  Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають голову.

    3. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську  групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про  створення депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та  партійної  належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

    4. Депутатські групи  можуть утворюватися на  визначений  ними період, але не більше, ніж на строк повноважень відповідних рад.

    5. Організація діяльності депутатських груп визначається відповідною місцевою радою.

    6. Діяльність депутатської групи припиняється:

    1) у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою,  ніж встановлено частиною першою цієї статті;

    2) у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

    3) після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

    7. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

    8. Інші  питання  діяльності  депутатських  груп визначаються Регламентом ради.

    Стаття 30.

    Виконавчий апарат районної ради.

    1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих Конституцією України та законами України.

    2 Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано районній державній адміністрації.

    3. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

    4. Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова ради.

    Стаття 31.

    Розгляд питання про недовіру голові районної державної адміністрації.

    1. Пропозиції про розгляд питання щодо недовіри голові районної державної адміністрації можуть вноситись на розгляд сесії не менш, як третиною депутатів від загального складу ради.

    Рішення про включення питання для розгляду на сесії приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

    2. Районна рада заслуховує доповідь представника від депутатів, ініціаторів розгляду питання, відповіді доповідача, виступ голови райдержадміністрації (або за його відсутності представника адміністрації) та його відповіді на запитання.

    3. У разі заслуховування звіту голови районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень, за вимогою не менш, як третини депутатів від загального складу ради, може бути поставлене питання про прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації. Порядок та процедура голосування здійснюється відповідно до Конституції та законів України.

    Стаття 32.

Депутатське звернення

    1. Депутатське звернення – викладена письмово вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

    2. Депутатське звернення повинно бути розглянуто, на нього повинна бути надана відповідь у десятиденний строк. За потреби додаткового вивчення чи перевірки фактів відповідь надається депутатові не пізніше як у місячний строк.

    3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто в установлений строк, депутатові зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

    4. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, повинні повідомити депутата заздалегідь, але не пізніше як за п’ять календарних днів.

    5. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або не отримав відповіді щодо вирішення порушеного у зверненні питання в установлений строк, він має право внести депутатський запит.

    6. Депутат має право оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення.

    Стаття 33.

Депутатський запит.

    1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

    2. Депутатський запит повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.

    3. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради письмово чи усно. Він підлягає внесенню до порядку денного пленарного засідання ради та оприлюдненню у місцевих засобах масової інформації.

    4. Голова ради інформує раду про депутатські запити, внесені попередньо (не на пленарному засіданні), доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати на нього офіційну письмову відповідь. Про направлення запиту до відповідного органу чи посадової особи приймається рішення простою більшістю депутатів від загального складу районної ради.

    5. Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснює виконавчий апарат районної ради.

    Стаття 34.

    Депутатське запитання

    Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або надано депутатові індивідуально. Запитання не вноситься до порядку денного сесії, не обговорюється, і рішення з нього не ухвалюється.

    Стаття 35.

    Пропозиції і зауваження.

    1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, узагальнюються за дорученням голови ради, розглядаються постійними комісіями та посадовими особами не пізніше, як у півторамісячний строк.

    2. Про результати розгляду повідомляються безпосередньо депутати, які внесли дані пропозиції і зауваження.

 

Заступник голови районної ради                                                                    О.П.Усенко